homepage Stichting voor Kamermuziek

Verkoop Abonnementen en Losse Kaartverkoop

Bestelling Abonnementen

U wordt verzocht het vereiste bedrag over te maken op rekening NL25 INGB 0000 1850 34 t.n.v. Stichting voor Kamermuziek te Den Haag met vermelding van het aantal abonnementen, uw adres (nieuwe abonnementhouders) en uw e-mail adres. U geeft hiermee toestemming u te informeren over onze concerten.
Bij betaling vóór 31 maart behoudt u zoveel mogelijk uw oude plaatsen. Daarna worden de plaatsen toegewezen op volgorde van binnenkomst van de betalingen.

Vragen over de placering kunt u richten aan mevrouw Jolande van der Monde
per post naar het bezoekadres van Diligentia, of
per e-mail naar service@diligentia-pepijn.nl

Nieuwe abonnementhouders zijn van harte welkom.

Verkoop Losse Kaarten

vanaf 21 mei uitsluitend aan de kassa/website van Diligentia

dinsdag t/m vrijdag van 13.00 - 16.00 uur
op dagen van een concert van 19.30 - 20.15 uur
   
per telefoon: 070 - 3610540  
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 - 16.00 uur
   
via de website www.diligentia-pepijn.nl

Prijzen

Abonnement  
(6 concerten op dinsdagavond inclusief programma met toelichting, garderobe en drankje in de pauze) € 225,-
   
Losse kaarten  
vol tarief € 42,50
scholieren / studenten / CJP €   5,-
ooievaarspas (uitsluitend aan de kassa) € 20,-

Nieuwe abonnementhouders zijn van harte welkom.
Teneinde een ander te interesseren voor onze concerten bieden wij elke abonnementhouder dit seizoen één zogenaamde KennisMakingsKaart (KMK) voor € 20,-- aan, zo lang de voorraad strekt. U stuurt dan na 1 september 2023 onder vermelding van KMK en gewenste concertdatum een e-mail aan service@diligentia-pepijn.nl met naam en (e-mail) adres van de kennismaker, voor een kaart met gereserveerde plaats. Na bevestiging van Diligentia betaalt u via bankrekening
NL25 INGB 0000 1850 34 tnv Stichting voor Kamermuziek.

programma wijzigingen voorbehouden
N.B.: Vanaf heden kunt u in Diligentia alleen nog betalen met uw pinpas. Dit geldt o.a. voor het kopen van losse kaarten en voor de consumpties voorafgaand aan of na het concert.
Uiteraard blijven de dankjes in de pauze gratis.